Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Nya miljoner i stöd till forskning om alger

  [2014-12-19] Marinbiologen Henrik Pavia får närmare 32 miljoner till ett forskningsprojekt om alger. Totalt får åtta forskarprojekt rambidrag från SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, för biologiska produktionssystem.

 • Julens blommor kommer från fjärran

  [2014-12-17] Några av de blommor vi förknippar med julen har sitt ursprung långt från nordens snötyngda granar. Julstjärnan är egentligen en mexikansk buske. Julrosen är inte alls en ros, utan är närmare släkt med smörblommor. Hyacintens namn kan spåras till ett språk som talades på Balkan och i delar av Östeuropa för fyratusen år sedan.

 • Det våras för hasseln mitt i vintern

  [2014-12-04] Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet slår nytt rekord för observationer av tidigt blommande hassel. - Det innebär att särskilt de som är allergiska mot björkpollen snart kan känna besvär när de kommer i närheten av en buske, säger forskaren Åslög Dahl.

 • Tre unga forskare från Göteborgs universitet bland årets Wallenberg Academy Fellows

  [2014-12-04] Materialegenskaper som kan förändra tillvaron för mänskligheten, den globala uppvärmningens påverkan på jordens artrikedom och finansmarknadens moraliska roll och etiska ansvar. Det är utmaningar som tre unga forskare vid Göteborgs universitet ska ta sig an som nyantagna så kallade Wallenberg Academy Fellows.

 • Miljoner till forskning om dåligt kända arter

  [2014-12-01] ArtDatabanken har beslutat att inom ramen för Svenska artprojektet fördela 13,4 miljoner till forskning av okända och dåligt kända arter. Av fem projekt som får stöd finns två vid Göteborgs universitet.

Fler nyheter

Till sidans topp