Till startsida
Webbkarta

Studievägledning

Vill du veta mer om utbildningen i biologi och miljövetenskap, och vilka möjligheter som finns? Kontakta studievägledare, se nedan!

Kansliet för biologiutbildning

Har du frågor kring studier i biologi? Kontakta kansliet för biologiutbildning. De har hand om studievägledning och kursadministration för biologi. Hit vänder du dig om du vill få specifik information om enskilda kurser, information om behörigheter, registrerings- och resultatintyg, studieuppehåll och avbrott, betygsrapportering i LADOK, kursregistrering.

Studievägledning i miljövetenskap

Studievägledare Karin Karlson.

E-post
karin.karlson@science.gu.se

Besöks- och telefontid
Måndag–fredag kl. 15.30–17
Tel. 031-786 2705

Besöksadress
Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22 B

Studievägledning för naturvetenskap

Här kan du få information om utlandsstudier, karriärmöjligheter och språkhandledning.