Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Den blå planeten

En naturhistorisk beskrivning av haven

Moder jord är verkligen den blå planeten när man ser den från rymden. Dess yta är till nästan tre fjärdedelar täckt av hav, som har ett medeldjup på ungefär 3.700 meter, och som sträcker sig från grunda kustområden till djuphavsgravar på upp till 11.000 meter. Haven är utan tvekan det största livsutrymmet på denna planet trots att huvuddelen aldrig nås av solens strålar.

I själva verket är 60% av jordytan helt mörk eftersom den täcks av havsvatten med mer än 1.000 m djup Detta har inte hindrat djur att kolonisera denna enorma bitop. Växter har inte kunnat göra det, eftersom de är beroende av solljuset. På grund av sin enorma storlek och svårigheten att observera och registrera vad som finns under ytan är havet mycket mindre undersökt, och kunskapen om det mycket sämre än vad gäller landområdena.

Utan ett levande hav skulle liv på land inte vara möjligt. Även ur människans snäva perspektiv har havet alltid varit av utomordentligt stor betydelse, vilket också har blivit allt tydligare under sen tid.

Att ta på sig att beskriva processerna och livet i haven är därför en utomordentligt omfattande och svår uppgift. BBC har gjort detta och presenterar det på 3 DVD-disketter med strålande fint resultat både fotografiskt och i beskrivandet av en rad väsentliga processer från olika delar av oceanerna.

Diskett ett tar upp en rad viktiga processer, som samspelet mellan hav och atmosfär, vågrörelsers och havsströmmars betydelse liksom rollen av uppvällning av djupvatten mot havsytan, som framför allt sker vid kontinenternas västra sidor. Alla dessa processer påverkar spridningen av närsalter och därmed också primärproduktionen (mikroskopiska alger). Även månens och solens inflytande genom tidvattnet och ljusinflytandet speglas på ett bra sätt och med goda och spektakulära exempel på produktion i allmänhet och djurs beteenden i relation till dagliga, månatliga eller säsongsmässiga cykler. Dessa omfattar bland annat den enormt omfattande vertikala migration som många planktonorganismer genomför under dygnet, vandringen av sardiner längs Sydafrikas sydkust, sillens fortplantningscykel, pelagiska bläckfiskars äggläggning i nordöstra Stilla havet och den årliga och tidsmässigt mycket begränsade händelsen när sköldpaddorna invaderar en strand i Costa Rica för att lägga ägg.

Allt är mycket spektakulärt och understryker den enorma mängd av ägg och larver som produceras, men också demonstrerar risken som både unga och vuxna individer löper att bli uppätna av djur högre upp i näringskedjorna. Ibland blir man nästan förvånad att någonting kan överleva när serien av rovdjur i form av fiskar, hajar, delfiner och fåglar visas så fint i bild. Kanske ger ibland rovdjurens roll ett alltför dominerande intryck hos åskådaren.

Även om de allmänna processer som påverkar havslivet understryks, så delas innehållet upp i fyra avsnitt: "Den blå planeten", "Havsdjupen", "Den öppna oceanen" och "De frusna haven".

Det är uppenbart att det bara är vissa processer som kan demonstreras bildmässigt på ett bra sätt, men det är lika uppenbart att det finns andra processer av stor betydelse som därför hamnar utanför serien. Det som jag saknar mest är kanske betydelsen av djupvattenbildningen i Nordatlanten, som är av så stor vikt för transporten av varmt ytvatten till denna del av haven och som har så stor betydelse för Västeuropas milda klimat.

Den andra disketten tar upp fyra olika typer av havsområden: havsområden med stora årstidsvariationer, korallhav, särskilt tidvattenpåverkade områden och slutligen kusterna.

Även här är det en fantastisk demonstration av dramatiska händelser, och även om man vet bättre, får man intrycket av att överallt är det lika dramatiskt. De marina ekosystemen är aldrig i absolut jämvikt, men genom att plocka russinen ur kakan så ser man bara dramat. De säsongsbundna eller tempererade haven har den mesta fisken (antal fiskar inte antal fiskarter), vilket visas med laxfiskarna i nordöstra Stilla havet och sillen i Nordatlanten. Betydelsen av fisket tas inte upp här och nedgången i torskpopulationen eller de stora fluktuationerna av olika sillfiskar (sill, anchovis, anchovetta, sardiner) kunde ha tagits upp här, för att ge en viss balans åt presentationen. (Hotet mot det marina livet tas emellertid upp i tredje DVD-disketten).

Rikedomen på arter i korallhaven och den fantastiska fortplantningen hos korallerna är mycket fint presenterat, liksom några exempel på tidvattnets betydelse för livet i vissa kustvatten. Den tredje disketten tar slutligen upp det hot mot det marina livet som alltmer effektiva fiskemetoder utgör. Mer kunde gjorts om människans negativa effekter - i synnerhet på kustvattnen, t ex utsläpp av olika föroreningar från hushåll, industrier eller areella näringar (jordbruk, skogsbruk). Fisket är i sig ett stort hot både mot fiskbestånden och de bottnar där det fiskas mycket. Särskilt stimfisk är utsatt, men också djuplevande och långsamt fortplantande fiskarter löper risk att överfiskas (t ex vissa fiskar som blir 40-50 år gamla och kanske inte börjar fortplanta sig förrän efter 15-20 år). Den tredje disketten utgör en hälsosam påminnelse om att havens ekosystem är känsliga och att försiktighet i utnyttjandet måste vidtas.

Den tredje disketten innehåller även ett avsnitt om svårigheterna som BBC:s olika fotografi-grupper hade vid inspelningarna. Många gånger spelade också slumpen en roll för de utmärkta resultaten, som verkligen utgör ett bra undervisningsmaterial för allmänheten.

Flertalet av oss kan inte förvänta sig att få se dessa fantastiska händelser som presenteras.

De kanske pågår under ytan när vi är ute till havs, men vi skulle då behöva vara tränade dykare för att ha en chans att uppleva några av dem.

För den vanlige turisten finns det emellertid mycket intressant att se och uppleva i grunda kustvatten, även om det oftast inte är lika färggrant och dramatiskt som på dessa disketter.

David Attenboroughs tal är i allmänhet mycket bra och välprogrammerat. Det finns några få misstag, men det är lätt hänt när man skall generalisera för att ge överblickar.

Det finns väldigt mycket information både i ord och bild på disketterna och det är väl värt att spela upp dem flera gånger. Man hittar nya detaljer varje gång.

Det är utmärkt att ha allt detta material på DVD-disketter, vilket gör det möjligt att enkelt välja just det avsnitt man vill se. För läraren som vill visa särskilda processer eller bildutsnitt är detta idealiskt.

Jarl-Ove Strömberg
Prof. emeritus
Kungliga Vetenskapsakademien
Kristineberg marina forskningsstation
450 34 Fiskebäckskil,
Sverige

Webb
BBC Blue Planet Web site www.bbc.co.uk/nature/blueplanet

Sidansvarig: Sven Toresson|Sidan uppdaterades: 2016-07-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?