Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Laborationer

Dessa ska innehålla detaljerade instruktioner för det laborativa arbetet för att enkelt kunna användas i skolarbetet. Det kan finnas supplement till dem, som t ex anger varifrån utrustning mm köps.

Praktiska laborativa övningar ska innehålla information för elever, samt för lärare och laboratoriepersonal, se nedanstående rubriker.

Målsättning
Målsättningen med laborationen skall anges, vanligtvis i en mening.

Utrustning och material
En lista på utrustning och kemikalier som behövs för varje elev eller elevgrupp ska anges.

Metod
En kronologiskt numrerad sekvens av instruktioner för det praktiska arbetet. Denna skall inkludera förklaringar till varför speciella steg är nödvändiga, när orsaken eller orsakerna inte är uppenbara.

Säkerhet
Tidskriften uppmanar läsarna att själva göra egna säkerhetsåtgärder baserade på lokala föreskrifter. Detta innebär att artiklarna inte behöver innehålla kompletta säkerhetsföreskrifter. Notera speciella säkerhetsproblem och specifika förebyggande åtgärder som minimerar de riskmoment som finns. När allmänna laborativa säkerhetsrutiner används skall det anges.

Etiska och andra hänsynstaganden
Om den praktiska övningen ger upphov till etiska ställningstaganden (t.ex. om elever behöver ta prover på sitt eget DNA) måste dessa anges.

Recept
Detaljerade instruktioner skall ges för blandning av lösningar, reagens mm.

Förberedelser
Ange vad som måste eller kan förberedas för det laborativa arbetet, t.ex. iordningsställande av mikroorganismkulturer.

Tidsåtgång
Ange en uppskattning av tidsåtgången för det laborativa arbetet och där det är lämpligt även väntetider för t.ex. inkubering av reagens eller kultur. Möjliga stopp i en procedur bör också anges.

Felsökning
Ange vad som kan gå fel, och ur sådana problem kan undvikas eller analyseras.

Användning av laborationen för specialarbeten, forskningsprojekt mm
Om laborationen är en s.k. öppen laboration, så bör det anges hur man kan gå vidare i undersökningarna. Detta kan lämpa sig för t.ex. specialarbeten.

Leverantörer
Ange leverantörer av speciella delar av utrustningen och material tillsammans med adresser och websajter. Telefon- och faxnummer behövs inte.

Avfall och återvinning av material
När det är viktigt att speciella arrangemang för avfallet ska vidtas, t ex för vådliga kemikalier eller för mikroorganismer, skall detta beskrivas. Ange även om det är möjligt att återvinna material.

Förvaring av material
Ange om något material försämras vid förvaring och vilka åtgärder som kan göras för att minimera det.

Exempel på resultat
Ge en indikation på vad för resultat som kan erhållas, gärna tillsammans med typiska data när detta är lämpligt.

Andra källor för information
Du kan ange maximalt 20 ytterligare informationskällor som är av betydelse för laborationen. Det kan gälla böcker, artiklar i tidskrifter som är allmänt åtkomliga (Open Access) eller webbsajter.

Andra aktiviteter

Praktiska klassrumsaktiviteter som t.ex. rollspel eller simuleringar där flera deltagare är involverade kan vara mycket olika till sitt innehåll. Det är därför inte möjligt att beskriva ett specifikt format för dem, men följande information bör finnas:

Målet för övningen
Ålder och/eller insikten hos dem som övningen är till för.

Instruktioner för övningen
Textbaserat material, t.ex. rollbeskrivningar eller kortfattade dokument, som behövs för att utföra övningen.

Granskningsprocess för laborativt och annat arbete

En första selektion av artiklar kommer att göras av redaktionen och när det är nödvändigt av biträdande redaktören. Laborationer och annat praktiskt arbete som bedöms inte publicerbart i Bioscience Explained (t.ex. för att de är för komplexa, specialiserade, osäkra eller för dyrbara för användning i skolor) kommer att returneras till författaren utan granskning.

Praktiska övningar som passerar detta första steg kommernär så är möjligt att testas i laboratoriet och/eller i klassrumssituation. Författare kommer att meddelas om laborationen eller övningen kommer att accepteras för publicering i tidskriften, om revision eller ytterligare information är nödvändig före publicering, eller om artikeln inte passar för publicering i Bioscience Explained.

Redaktören kommer att ge så mycket råd som möjligt när revision av artikeln är mödvändig. Artiklar som ska revideras skall återinsändas till tidskriften följt av ett brev, som i detalj beskriver de ändringar som gjorts med anledning av granskarnas kritik. Om författaren har valt att ignorera granskarens kommentarer, så måste anledningen till detta förklaras.

Korrektur skickas till författaren/författarna som pdf-fil för kommentarer före publicering.

Sidansvarig: Sven Toresson|Sidan uppdaterades: 2016-08-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?