Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Riskbedömningar i det dagliga arbetet

Riskbedömningar för fält- och laboratoriearbete hjälper dig att utföra ditt arbete på ett säkert och miljömedvetet sätt. Du gör bedömningarna för din egen skull och syftet är att minimera risker för olyckor och tillbud vid fält- och laboratoriearbete, samt att hjälpa dig att minimera en eventuell miljöpåverkan.

Bedömningarna är också en försäkran mot dina medarbetare att du har tänkt igenom din hantering av farliga kemikalier och dina arbetsmoment.

Du gör dina egna personliga riskbedömningar som gäller för dig och dina förutsättningar att utföra aktiviteten eller metoden och inte för den aktuella aktiviteten generellt.

Om fler personer använder samma metoder eller utför liknande fältaktiviteter kan stora delar av bedömningarna göras tillsammans. Avslutningsvis kompletteras den egna kopian med egna personliga förutsättningar.

Vad säger regelverket?

Enligt gällande arbetsmiljölagstiftning (AFS 2011:19) och universitets interna regler (Dnr A10 3432/06) skall du vid planeringen av fältarbete eller laboratoriearbete göra en riskbedömning. Därvid skall de risker för olycksfall och ohälsa som kan uppkomma i arbetet identifieras och uppskattas.

Du kan också göra riskbedömningar för kontorsmiljö och andra aktiviteter och miljöer utöver laborativt och fältmässigt arbete.

Ergonomi vid datorarbete (Öppnas i nytt fönster)

Bild med flera piktogram
Bild på kemikalieskåps struktur i ett kemikalierum
Page Manager: Jari Parkkonen|Last update: 10/5/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?