Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige - framtidsperspektiv

Education

Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk - både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt).

Vattenbrukskurs: En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige - framtidsperspektiv

Plats: Kristinebergs marina forskningsstation, Fiskebäckskil

Datum: 20-22 november 2019


KURSENS SYFTE OCH MÅL
Det övergripande syftet är att ge information om system och arter för svenskt vattenbruk - både redan etablerade system, sådana som är i utvecklingsstadiet och som har potential att snart etableras, samt tekniker och arter som är i tidig utvecklingsfas (forskningsprojekt).

Kursen ska ge en ökad kunskap om system för odling i sjöar och hav (slutna, semislutna eller system med uppsamlingsmöjlighet), recirkulerande system på land (kall- och varmvattensarter) samt odling av extraktiva arter (musslor, ostron, sjöpungar, alger och sedimentätare).

Kursen kommer att visa på fördelar och nackdelar med olika system och hur teknikerna bidrar till hållbarhet samt att visa var flaskhalsarna finns för de olika systemen/arterna - vad ligger i vägen för att de ska kunna fungera och etableras?

KURSBESKRIVNING
Kursen kommer att ge en översikt över den mångfald av system och odlingsarter som är aktuella för Sverige idag och i framtiden, med djupdykningar i några prioriterade system.

Föreläsarna är forskare med specialistkompetens inom de olika systemen och arterna, odlare med praktiska erfarenheter kring några av systemen, samt experter på livscykelsanalyser (LCA).

I samband med LCA-föreläsningarna kommer bland annat foderfrågan att vävas in i diskussionen. Kursen utgår från de tekniker och odlingsarter som beskrivs i HaV-rapporten "Översikt av tekniker för odling av vattenlevande organismer i Sverige".

Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar med gruppdiskussioner. Inför kursdagarna kommer deltagarna att erbjudas instuderingsmaterial för eget föreberedelsearbete.

MÅLGRUPP
Huvudmålgrupp är entreprenörer inom vattenbruk samt myndighetsföreträdare på kommunal, regional och nationell nivå som vill kompetensutveckla sig.

ANMÄLAN OCH KOSTNADER
Kursen startar med lunch den 20:e och avslutas med lunch den 22 november. Om du behöver transport från Göteborg central till Kristineberg kommer vi att erbjuda buss med avgång ca 10.30 den 20:e och tillbaka med ankomst ca 14.30 den 22 nov.

Det utgår ingen kursavgift, men som deltagare bokar och betalar Du själv för övernattningen på Kristineberg (prisexempel: 816 kr exkl moms för ett dubbelrum under 2 nätter - alla måltider ingår). Mer information om rumsbokningen skickas i samband med besked om antagning.

OBS: Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är 21 oktober. Antagningsbesked skickas ut den 23 oktober, då öppnar också möjligheten att boka övernattning på stationen.

Du anmäler Dig här genom att klicka på länken. Antalet platser är begränsade och vi behöver därför ha en kortare motivering om varför Du vill delta i utbildningen. Motiveringen anger Du i anmälningsformuläret.

Date & hour: 11/20/2019 at 12:00 PM till 11/22/2019 at 11:59 PM

Categories: Science

Organizer: Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk, SWEMARC, SLU Aquaculture, Vattenbrukscentrum Ost och Blått centrum Gotland.

Location: Kristineberg, Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Kristineberg 566, 451 78 Fiskebäckskil

Event URL: Read more about En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige - framtidsperspektiv

Contact person: Anna Norman-Halden

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 8/24/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?