Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sjömat för framtiden

Research profile seminar

Den 6 december bjuder vi in till en spännande dag där du får vara med och stärka den marina livsmedels­industrin och ge nya insikter kring värden i yrkesfisket. Dagen är ett tillfälle för dig som jobbar med marina livsmedel, turism och regional utveckling att möta Sweden Food Arena, Vinnova och AgriFood Economics Centre.

Först presenterar Sweden Food Arena sin verksamhet, en viktig del av regeringens livsmedelsstrategi. På eftermiddagen bjuder Sweden Food Arena tillsammans med Vinnova in till en workshop om möjligheter och utmaningar för framtidens sjömat. De vill gärna träffa företag och forskare för att få input till sitt kommande innovations- och forskningsprogram. Programmet ska vara behovsdrivet och behoven måste formuleras av er som har god insyn i livsmedelssektorns utmaningar.

På förmiddagen får vi också diskutera den färska rapporten Värden i svenskt yrkesfiske. Antalet yrkesfiskare i Sverige sjunker stadigt och i många traditionella fiskehamnar finns idag få eller inga aktiva fiskare kvar. Vilka värden riskerar att gå förlorade om det lokala fisket lägger ner? Samtidigt har delar av fiskeflottan god lönsamhet och stark framtidstro. Även det kustnära fisket i Bohuslän kommer att lyftas fram.

Det här är en dag för dialog. Vi hoppas att du vill vara med och ge inspel till viktiga processer som är på gång inom framtidens sjömat. För att det ska kunna hända är just du en viktig deltagare!

Date: 12/6/2019

Time: 9:00 AM - 3:00 PM

Categories: Science

Organizer: Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna och Maritima klustret i Västsverige.

Location: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4, Göteborg

Event URL: Read more about Sjömat för framtiden

Contact person: Maria Holmkvist

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 8/24/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?