Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dokument och riktlinjer BioEnv

Lokala riktlinjer etc vid BioEnv

Riktlinjer för examination av doktoranderHandlingsplan för doktorandutbildningen på BioEnv 3.0

GU-gemensamma doktorandregler

Regler för studier på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.

Naturvetenskapliga fakultetens doktorandregler

Naturvetenskapliga fakultetens tillägg till Göteborgs universitets doktorandregler

Doktorandannonsering – rutiner

Om du funderar på att anta/anställa en forskarstuderande: Kontakta alltid personahandläggare i ett så tidigt skede som möjligt.
Personalhandläggaren meddelar  vilka rutiner som gäller och vilka annonsmallar som ska användas.

Disputationer

Skriv gärna ett pressmeddelande och kontakta fak:s informatörer.
Mer information som berör forskarstudier finns på fakultetens webb (användarnamn är ditt "x-konto" samt personliga lösenord).
Mycket nyttig information finns i Doktorandhandboken från Högskoleverket.
Riktlinjer för kostnader i samband med disputation.

ISBN-nummer
Intendent Sven Toresson delar ut ISBN-nummer och kan hjälpa till med offerter från tryckerier mm.

Examinatorer på BioEnv

Examinatorer BioEnv 2018
Minnesanteckningar från möten Examinatorsgruppen

Rutiner

Fördelning av medel för doktorandkurser vid BioEnv 2016

Mall för kursplan för doktorandkurser på BioEnv 2016

Inköp av dator till forskande personal

Minnesanteckningar doktorandmöten

Minnesanteckningar för doktorandmöten finns under rubriken "Protokoll, Minnesanteckningar, Rapporter, Yttranden".

New as PhD Student

Relevant questions from supervisor to PhD Student.

The Supervisor’s guide to PhD students

Guide for new PhD students

Director for doctoral studies

Mats Olsson
Phone: 786 3971
mats.olsson@bioenv.gu.se

PhD board

Members
James Hinchcliffe
Malin Broberg
Jonna Eriksson
Leon Green Ekelin

The PhD board has the status as an advisory board for the head of department

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 8/19/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?