Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Riktlinjer & dokument

Riktlinjer för forskarutbildningen vid BioEnv

Riktlinjer för examination av doktoranderHandlingsplan för doktorandutbildningen på BioEnv 3.0

GU-gemensamma doktorandregler

De GU-gemensamma reglerna ("Regler för studier på forskarnivå - doktorandreglerna") återfinns på Medarbetarportalen under Styrdokument/Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Under Naturvetenskapliga fakultetens sidor på Medarbetarportalen finns dessutom fakultetens tillägg till Göteborgs universitets doktorandregler

Antagning av nya doktorander 

Om du funderar på att anta/anställa en forskarstuderande: Kontakta alltid personahandläggare i ett så tidigt skede som möjligt.

Personalhandläggaren meddelar  vilka rutiner som gäller och vilka annonsmallar som ska användas.

Dokument för intervjuer och introduktion av nya doktorander

Relevant questions from supervisor to PhD Student

The Supervisor’s guide to PhD students

Disputationer

Riktlinjer för kostnader i samband med disputation

Examinatorer på BioEnv

Examinatorer BioEnv 2018

  • Minnesanteckningar från möten med Examinatorsgruppen finns under rubriken "Protokoll & minnesanteckningar")

Doktorandrådet vid BioEnv

Doktorandkurser vid BioEnv

Fördelning av medel för doktorandkurser vid BioEnv 2016

Mall för kursplan för doktorandkurser på BioEnv 2016

Director for doctoral studies

Mats Olsson
Phone: 786 3971
mats.olsson@bioenv.gu.se

PhD board

Members (from 1st July 2020)
Christina Jönander
Maria Wittemann
Oskar Gran
Niklas Warwas
Anton Sandblom

The PhD board has the status as an advisory board for the head of department

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 11/22/2019
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?