Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

The phytotron at the Botanical building

 Phytotron

FYTOTRONEN startades 2010 för odling av växter – även för genetiskt modifierade växter. Kontrollerbar temperatur (kan även ge minusgrader), fuktighet, dygnsrytm, ljusintensitet, etc. Den omfattar ca 25 större växtkamrar.

Användarbasen utanför den egna gruppen: ca 10 forskningsgrupper är användare av fytotronen och de är företrädesvis stationerade vid Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Utöver dessa har även ett företag varit användare och det förs samtal med andra om att byta erfarenheter av varandra gällande just växtkamrar. Forskare inom spridda ämnen som aerobiologi, ekologi, ekofysiologi, systematisk botanik, marin ekologi, cellbiologi samt molekylärbiologi är användare.

 

Regelsystemet för tillgänglighet: Användare tar del av föreskrifter för handhavande av växter och då speciellt genetiskt modifierade växter eftersom de också odlas här (även om man själv inte ska odla den typen av växter). Man kan boka plats via ett datoriserat bokningssystem och man får tillgång till passerkort efter överenskommelse med ansvariga.

Servicefunktionen som stödjer användare utanför den egna gruppen: Utöver forskare med stort behov att odla växter finns möjlighet för tillfälliga försök utförda av forskare med mindre behov av odlingsytor, men med stort behov av att kunna kontrollera sina växtbetingelser. Det finns personal som ansvarar för tekniken och förebygger att det inte uppstår infektioner och insektsspridning.

Kontaktperson:
Henrik Aronsson, henrik.aronsson@bioenv.gu.se
031-786 4802

Page Manager: Sven Toresson|Last update: 2/20/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?