Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Åslög Dahl

Fil. dr

Botanhuset
Tel:
031-786 2664
Mobiltelefon: 0707-55 69 62
E-post: aslog.dahl@bioenv.gu.se
Fax: 031-786 25 60

Undervisningsområde

Botanisk systematik och evolution.

Forskning

Forskningsprogrammet Aerobiologi
Samordnar programområdet aerobiologi inom Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum (GAC). Inom aerobiologin studerar man bioaerosoler. Detta omfattar alla de levande organismer, partiklar och molekyler som sprids passivt i luften och som har ett biologiskt ursprung. Bioaerosoler påverkar klimat, ekosystem, människors och djurs hälsa och ekonomi. Inom aerobiologin studerar man hur de uppkommer, hur de sprids, och vilka effekter de får.

Pollenlaboratoriet
Ansvarig för Pollenlaboratoriet vid GU som sedan 1975 bedrivit mätningar av luftburet pollen och som bland annat utfärdar prognoser till allmänheten, media och sjukvården. Under perioden 1998-2009 verkade Pollenlaboratoriet inom det av GU Holding ägda Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB, men är nu tillbaka inom universitetet.


AKTUELLA PROJEKT

Detektion av luftburet rapspollen
I samarbete med Jordbruksverket, Ökologiebüro TIEM Integrierte Umweltüberwachung GbR och med Hushållningssällskapet i Halland (Lilla Böslid) studerar vi hur långt rapspollen sprids från rapsfältet och om man kan skilja olika kultivarer åt med molekylära metoder. Framför allt är syftet att kunna upptäcka pollen från genmodifierade varianter. Projektet ger också värdefulla erfarenheter i strävan att utveckla nya metoder för att mäta förekomsten av bioaerosoler över huvudtaget.

Botaniska och medicinska aspekter på allergiframkallande pollen
Jag är en av de svenska representanterna i COST/ESF-projektet ”Assessment of production, release, distribution and health impact of allergenic pollen in Europe”. Projektet syftar till att sammanställa kunskap om botaniska och medicinska aspekter på allergiframkallande pollen, och hur denna används i samhället. Kunskapsluckor identifieras och dialogen med avnämarna skall förbättras. Ett viktigt mål är integrerade luftkvalitetsprognoser, där förekomsten av pollen och andra bioaerosoler, luftföroreningar och väderleksförhållanden beaktas tillsammans.
Tillsammans med Hampus Kiotseridis, Barn- och ungdomscentrum vid Malmö Universitetssjukhus studerar jag vilken effekt olika gräspollenhalter har på livskvaliteten hos allergiska barn.

Samverkar allergiframkallande pollen med luftföroreningar?
I samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Göteborgs Miljöförvaltning, Göteborgsregionens luftvårdsprogram och Umeå Universitet skall vi utvärdera i vilken mån vi efter årets pollensäsong (2010) kan säga att luftvägsbesvär förvärras när pollenhalter och luftföroreningshalter är höga under samma tidsperiod.

Pollen i Nicaragua
I samarbete med Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet och Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet studerar vi vilka pollen som förekommer I luften I Nicaragua.

Hur styrs reproduktionen hos vindpollinerade växter?
De flesta av de växter som ger problem för allergiker är vindpollinerade. Flera av de viktiga allergiframkallande växterna är också mycket vanliga. Fenologiska iakttagelser och våra historiska pollendata utgör ett värdefullt underlag till förståelse för vad som styr t ex när olika händelser i fortplantningscykeln inträffar och hur intensiv blomningen är.

Svenska fenologinätverket bygger en nationell databas
Jag ingår i koordinationsgruppen för Svenska Fenologinätverket SWE-NPN. Svenska Fenologinätverket arbetar med att skapa en nationell databas med fenologiska uppgifter genom att organisera rapportering från så kallade fenologiväktare, från professionella aktörer och från allmänheten. I databasen skall också ingå historiska data som nu håller på att digitaliseras. Fenologi är läran om när regelbundet återkommande fenomen i växternas och djurens i växternas och djurens årscykler

Sidansvarig: Sven Toresson|Sidan uppdaterades: 2013-10-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?