Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Göran Wallin

Universitetslektor, prefekt

Tel: 031-786 26 20
E-post: goran.wallin@bioenv.gu.se
Fax: 031-786 2560

Undervisning

Undervisning bedrivs framförallt inom Botanisk ekofysiologi, Klimatförändringar, Luftföroreningar, Miljökonsekvensanalys och Allmän miljövetenskap

Forskning

Effekter av klimat och luftförororeningar på växtekosystem. Studier genomförs av interaktioner mellan vegatation, mark och atmosfär. Framförallt studeras utbytet av kol och vatten mellan dessa system med hjälp av gasutbytesteknik, biomassamätning, elementaranalys, kolhydratanalys mm. Undersökningar genomförs på huvudsakligen i nordlig barrskog, men också på jordbruksgrödor, lövträd liksom på skog i tropiska områden. Viktiga frågeställningar är hur koldioxidutbytet 1) påverkas av klimat och luftföroreningar; 2) kan skalas upp från blad och skott till träd och ekosystemnivå.

Projekt

1. Skalning av CO2 utbytet i nordlig granskog från skott- till träd- och ekosystemnivå
(Se PDF)
2. Nettoemissioner av växthusgas från dikad högbördig skogsmark.
3. Flöden av växthusgaser i relation till förändrad markanvändning i Rwanda
4. Upptag av metaller till Salix vid gödsling med slam från reningsverk
Projektinformation från Energimyndigheten.

ENGLISH
Teaching

Main teaching areas are Plant ecophysiology, Climate change, Air pollutants, Environmental impact analysis and General Environmental Sciences.

Research

Effects of climate and air pollutants on plant ecosystems. Studies are made on interaction between vegetation, soil and atmosphere. The main topic is exchange of carbon and water between these systems that are investigated by using gas exchange techniques, biomass measurements, elementary analysis, and carbohydrate analysis. The focus is on boreal coniferous forests, but studies are also made on agricultural corps, deciduous trees as well as forests in the tropics. The main objectives are how the exchange of carbon dioxide is i) effected by climate and air pollutants; ii) can be up-scaled from leaf and shoots to tree and ecosystem levels.

Current projects

1. Scaling of CO2 exchange in boreal Norway spruce from shoot to tree and ecosystem (See PDF)
2. Net greenhouse gas flux from drained fertile forest ecosystems
3. scale
4. Green-house gas emissions in relation to land-use changes in Rwanda
5. Uptake of metals to Salix fertilised with waste water sludge

Göran Wallin
Sidansvarig: Sven Toresson|Sidan uppdaterades: 2012-04-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?